Geachte Professor dr. ir., Een raket motor levert een constante kracht F_constant. Deze kracht wordt opgevangen door de raket (inclusief de motor) en de brandstof. Stel nu dat de massa van de raket m_raket = m0 + p1 t waarbij m0 de rust massa van de raket (inclusief de motor) is en p1 de verbruikte brandstof per seconde is en t de tijd is in seconden. Er is dan een veranderende snelheid per seconde, die niet gelijk aan nul is. de da/dt <>0 waarbij a de versnelling is. Is deze conclusie correct? Groet Simon Boersen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Professor dr. ir., A rocket engine delivers a constant force F_constant. This force is absorbed by the rocket (including the engine) and the fuel. Now suppose the mass of the rocket m(t) = m0 + p1 t where m0 is the resting mass of the rocket (including the engine) and p1 is the fuel used per second and t is the time in seconds. There is then a changing speed per second, which is not equal to zero. the da / dt <> 0 where a is the acceleration. Is this conclusion correct? Regards Simon Boersen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear Pa (Simon Boersen), You now need this picture. Regards Stefan Boersen
It looks like this picture!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Some pictures out of my reasoning
Third order
Third order Third order Third order
stefanboersen@hotmail.com

Follow Me