Third order
Indertijd was ik studentassistent. Ik moest wet van behoud van impuls moment uitleggen. Ik had een stoel die kon draaien. En een wiel dat kon draaien. In het wiel kon men draaiing opslaan, want massa verzet zich tegen snelheidsveranderingen. Als het de draaiing heeft, kan men het wiel omdraaien en gaat men op de stoel zittend ronddraaien. De mathematiek hierbij is : straal maal massa maal snelheid = Impulsmoment . (I = m v r ) Als het wiel wordt omgedraaid wordt het impulsmoment van het wiel opeens -l en dat betekent dat er -2l in het wiel gestopt is om van plus l naar min l te komen. Als je het wiel vast hebt voel je de kracht op je arm. De kracht op je arm laat je ronddraaien, want de stoel kan ronddraaien.
Als er in de natuur het vermogen is om zicht tegen versnelling te verzetten, gebeurt iets vergelijkbaars. Kracht (massa maal versnelling) wordt gedragen door iets en dat betekent dus dat versnelling wordt vastgehouden door iets. Als nu iets ooit een versnelling is gaan vasthouden in een ronddraaiende beweging is er: straal maal (derde orde) massa maal versnelling en dat wordt vastgehouden. Dit is wat er in een magneet gebeurt. Bij het ronddraaien van de magneet moet kracht maal straal maal (derde orde) massa, worden gecompenseerd , zoals dat bij het wiel was. Alleen nu werkt het moment niet met snelheid , maar met versnelling. Vandaar ook dat een veranderende kracht wordt gemeten in de stroomdraad. En een veranderende kracht is 3 maal een d()/dt en dus een derde orde verschijnsel.
Dit bovenstaande werd niet geaccepteerd. Dus moet het vasthouden van versnelling op andere plekken aantoonbaar zijn in de natuur. Als dat niet het geval is , is derde orde niet toepasbaar. Mercurius blijkt echter versnelling vast te houden, anders kan het geen ronddraaiende gravitatie ellips beweging maken. Maar deze laatste zin is wiskundig nog niet gedaan en ook niet begrepen. Dus dan maar : "Mag ik een vergelijking op schrijven die op de computer het resultaat van de waarneming geeft." En dan mag nu ook niet. Dus hier stopt het. Groet, Stefan Boersen
Third order