The third law of science.
The alternatives law of science
A correct calculation based on correct mathematical procedures proposed as an alternative , an second calculation that is equivalent, is scientific. After all, both calculation give the correct calculation, only the way to arrive at the correct result is different.
 
 
 
Third order
Het onderwerp was echter of vergelijkingen die het mathematische equivalent zijn van een waargenomen fenomeen, kunnen worden afgekeurd als wetenschap. Ik noem dit de data regel van de wetenschap deze luidt:
Elke set van waargenomen gegevens vergezeld van woordelijke verklaringen van waargenomen verschijnselen mag worden beschreven door correcte wiskundige vergelijkingen. In geen geval is een verbreking tussen de gegevens en de wiskundige equivalente vergelijking gerechtvaardigd. In alle omstandigheden is de correlatie tussen gegevens en wiskundige equivalente vergelijking wetenschap.
Elke wetenschapper zal naast deze regel ook nog 2 andere regels moeten onderschrijven. Voor de wetenschap is er de calculatie regel. Deze regel luidt:
Een correcte berekening op basis van correcte mathematische procedures is in de hele wetenschap correct. Een onjuiste berekening op basis van onjuiste mathematische procedures is onjuist in de hele wetenschap.
Elke wetenschapper zal ook nog deze regel moeten onderschrijven:
Een correcte uitwerking voor een berekening op basis van correcte mathematische procedures die verkregen is door middel van een alternatieve uitwerking, een tweede uitwerking voor de berekening die gelijkwaardig is, is wetenschappelijk. Beide uitwerkingen geven immers de correcte berekening, alleen de uitwerking om tot het resultaat te komen is anders.
De eerste regel onderschrijft u niet. U kan het gelijkwaardige mathematische equivalent van ronddraaiende gravitatie ellipsen niet accepteren als wetenschap.
De tweede regel onderschrijft u niet met: (dE/dt) = F (dx/dt) + dx dF/dt. Het resultaat is (dE/dt) = F (dx/dt) in de fysica.
De derde regel onderschrijft u niet met de bovenstaande afbeelding. De berekening van een verouderende veer (vergelijking 1) mag niet via derde orde differentiaal vergelijkingen verlopen. De vergelijking 8 is de extra draaiing van de gravitatie ellipsen die dan ronddraaiende gravitatie ellipsen worden en dat kan ook niet.
Het onderschrijven van 1 van deze regels geeft direct het bestaan van dF/dt in de fysica.
Some pictures out of my reasoning
Third order
Third order Third order Third order
stefanboersen@hotmail.com

Follow Me